2023-09-01

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ WOKALNY (14+)

Grupa wokalna w swoim repertuarze ma muzykę rozrywkową i klasyczną. Prowadzone w otwartej i nowatorskiej technice zajęcia, to atrakcyjna i bezpłatna oferta dla wszystkich miłośników śpiewu od 14 roku życia.

Młodzieżowy Zespół Wokalny to okazja do nauki śpiweu pod okiem doświadczonej trenerki i korepetytorki wokalnej. Przyjazna, otwarta atmosfera, a przede wszystkim wspaniale spędzony czas z muzyką rozwywkową w centrum.

Zapraszamy na zajęcia osoby w wieku 15 do 25 roku życia. Nabór trwa!

Instruktor: Magdalena Starzec
Środa: 17.15-18.15
Zajęcia bezpłatne. Przesłuchania w wyznaczonych terminach.


Link do zapisów: https://tiny.pl/cckrk

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń