2022-09-01

NAUKA GRY NA PIANIANIE, KLARNECIE, SAKSOFONIE (7+)

Zajęcia prowadzone są indywidualnie po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W programie zajęć znajdują się podstawie zagadnienia z zakresu czytania nut, artykulacji czy interpretacji. Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Dzięki udziałowi w proponowanych zajęciach najmłodsi uczniowie mają okazję samodzielnie – przy wsparciu instruktora nabierać pierwszych umiejętności muzycznych, które następnie mogą rozwijać w dalszym kształceniu muzycznym.

Prowadzący: Zbigniew Morawski
Nauka gry na instrumentach: środa: 12.00-17.00, piątek: 14.00-16.00, po uprzednim ustaleniu terminu z prowadzącym (tel. 510 106 093)


Cena:

280 zł / 60 minutowe x 4 zajęcia (karnet obowiązuje w danym miesiącu)

240 zł / 45 minutowe x 4 zajęcia (karnet obowiązuje w danym miesiącu)

Zapisy przez formularz: tiny.pl/cckrk

Załączniki:

11694785663_KARTA_ZGŁOSZENIOWA_ZAJĘCIA_2023.docPobierz
21694785674_REGULAMIN-ZAJEĆ-MOKIS-2023.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń