2022-08-18

Pasja. Spojrzenie od środka. Cz. 1. Sport.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na spotkanie w ramach cyklu rozmów online, pn. Pasja. Spojrzenie od środka. Jest to nowa propozycja programowa realizowana w ramach drugiej edycji Myślenickiego Ośrodka Domowej Kultury. Cyfrowa odsłona MOKiS. Spotkanie poświęcone jest ludziom, których życie zmieniła pasja, zaangażowanie i determinacja w realizacji wymarzonych celów. Gośćmi pierwszego spotkania będą Michał i Jakub Góreccy - miłośnicy piłki nożnej i aktywni sportowcy

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń