RODO

Podstawa prawna RODO

“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, kod pocztowy 32-400 Myślenice adres e-mail: mokis@myslenice.pl, tel. 12 272 15 11

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem danych osobowych w Myślenickim Ośrodku Kultury jest Pan Krzysztof Dybeł ul. Piłsudskiego 20, adres e-mail: iod@myslenice.pl

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, to: adres korespondencyjny ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, adres e-mail: mokis@myslenice.pl, tel. 12 272 15 11.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Załączniki:

11660754230_Instrukcja_zarządzania_systemami_informatycznymi.pdfPobierz
21660754230_Rejestr_czynności_przetwarzania_danych_osobowych.pdfPobierz
31660754231_Polityka_bezpieczeństwa_fizycznego.pdfPobierz
41660754231_Polityka_bezpieczeństwa_danych_osobowych_MOKiS.pdfPobierz
51660754232_Metodyka_oceny_skutków_dla_ochrony_danych_osobowych.pdfPobierz
61660754232_Instrukcja_postępowania_na_wypadek_naruszenia_ochrony_danych_osobowych.pdfPobierz
71660754232_Instrukcja_nadzoru_nad_monitoringiem.pdfPobierz
81660754232_MOKIS-Zgoda_rodzica_z_informacją.pdfPobierz
91660754232_MOKIS-Info_o_monitoringu_v.1.pdfPobierz
101660754232_MOKIS_Klauzula_inf_dla_odbierajacych_dzieci.pdfPobierz
111660754232_Klauza_do_drukowania_RODO.pdfPobierz
121660754232_Informacja_dla_klienta.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń