WYNAJEM SAL

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 
obowiązuje od dnia 11 czerwca 2024 roku

---

Maciej Kowal - wynajem sal > tel. 886 425 120
email: kultura.mokis@myslenice.pl
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00

I. Sala widowiskowa (392 miejsca siedzące)

Cel najmu Cena
Na imprezy biletowane dla dzieci i
młodzieży realizowane przez przedsiębiorstwa i agencje artystyczne
 (1200,00 zł brutto) 975,61 zł netto

Na imprezy biletowane o charakterze
estradowym, rozrywkowym realizowane przez przedsiębiorstwa i agencje artystyczne

3000,00 zł brutto (2439,02 zł netto) do 9 godz. użytkowania
500,00 zł brutto (406,50 netto) każda następna godz.

Prowizja od sprzedaży biletów w kasie MOKiS

10% od wartości sprzedaży biletów w kwocie netto

Na imprezy, pokazy, zjazdy, konferencje
organizowane przez firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp.
3000,00 zł brutto (2439,02 zł netto) do 9 godz. użytkowania
500,00 zł brutto (406,50 netto) każda następna godz.

Na imprezy, pokazy, zjazdy, konferencje
z udziałem dzieci i młodzieży
organizowane przez firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp.

1000,00 zł brutto (813,01 zł netto)
50,00 zł za każdą godzinę próby realizowaną w innym dniu
50% zniżki z regularnej cenny na inne sale w dniu najmu

Na imprezy bezpłatne dla dzieci i
młodzieży z placówek oświatowych
miasta i gminy Myślenice oraz dla osób
niepełnosprawnych, przewlekle chorych i
seniorów organizowane przez organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-edukacyjnym
cena ustalana indywidualnie
Użycie projektora 70,00 zł brutto (56,91 zł netto) za każdą godzinę
Na zamknięte pokazy filmowe
(niekomercyjne)
1.000,00 zł brutto (813.01 zł netto)

UWAGA: Powyższe opłaty dotyczą wynajmu sali widowiskowej wraz z garderobami na jedną imprezę (spektakl). Na wniosek wynajmującego Dyrekcja MOKiS w szczególnych przypadkach (np. organizacji imprez charytatywnych) może obniżyć koszty wynajmu.

 


II. Pozostałe sale i pomieszczenia:

 

Sala konferencyjna
(dawniej lustrzana) 

- do 2. godzin użytkowania - 325,20 zł netto (400,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 162,60 zł netto (200,00 zł brutto)

Sala kameralna

- do 2. godzin użytkowania – 203,25 zł netto (250,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę – 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)

Galeria sztuki
(sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 243,90 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 121,95 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala muzyczna - do 2. godzin użytkowania 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę -40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Sala zielona
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 203,25 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

sala biała
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 203,25 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala czerwona
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 243,90 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala bordowa

- do 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Inne pomieszczenia

- do 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Sala taneczna

- za 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 24,39 zł netto (30,00 zł brutto)


CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
FILII MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

obowiązuje od dnia 11 czerwca 2024 roku

III. Dom Ludowy ul. 3 Maja 56, Myślenice - Górne Przedmieście
Klimatyzowana sala teatralna ze sceną wraz z nowocześnie wyposażoną kuchnią (max 120 os.)

Cel najmu Cena
Na wesela (z poprawinami) 3050,00 zł brutto (2479,67 zł netto)
Na zabawy, przyjęcia (komercyjne) cena ustalana indywidualnie
Na uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe z odtwarzaniem muzyki 1.050,00 zł brutto (853,65 zł netto)
Na uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe bez odtwarzania muzyki 1.000,00 zł brutto (813.01 zł netto)
Na imprezy, konferencje organizowane przez firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp. 250,00 zł brutto (203,25 zł netto) za każdą godzinę
Na zorganizowane zajęcia z dziećmi,
młodzieżą i dla dorosłych
50,00 zł brutto (40,65 zł netto) za każdą godzinę
Na imprezy, warsztaty, zajęcia bezpłatne
organizowane przez organizacje pozarządowe i/lub o charakterze społeczno-edukacyjnym
cena ustalana indywidualnie


IV. Wiejski Dom Kultury Głogoczów 408, 32-444 Głogoczów

1. Sala teatralna ze sceną

Cel najmu Cena
Na zabawy, przyjęcia, wesela 1050,00 zł brutto (853,66 zł netto)
Na imprezy okolicznościowe 650,00 zł brutto (528,45 zł netto)
Na zebrania, konferencje itp. 123,00 zł brutto (100,00 zł netto) do 2 godzin
61,50 zł brutto (50,00 zł netto) za każdą następna godzinę
Na zajęcia z dziećmi i młodzieżą

75,00 zł brutto (60,97 zł netto) za 1 godzinę

2. Pozostałe pomieszczenia

Pracownia                         70,00 zł brutto (56,91 zł netto) za 1 godzinę
B1, B2, B3, B4, B5 50,00 zł brutto (40,65 netto) za 1 godzinę

UWAGA: Przy wynajmie sal i pomieszczeń na dłuższy czas umowy mogą być negocjowane indywidualnie. Na
wniosek najemcy Dyrekcja MOKiS w szczególnych przypadkach (np. organizacji spotkań
informacyjnych o wyższej użyteczności społecznej) może obniżyć koszty wynajmu.


 

 


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń