2024-09-13

Łowcy - zapisy na wakacyjne zajęcia pełne przygody ( turnus III, IV)

Zapraszamy do zapisów na cykl warsztatów wakacyjnych pod nazwą „Łowcy”, którego organizatorami są trzy myślenicki instytucje kultury; Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu (poniedziałek, środa, piątek) - cykl „Łowcy Kultury”, Muzeum Niepodległości w Myślenicach (wtorek) - cykl „Łowcy Historii”, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach (czwartek) - cykl „Łowcy Książek”.

Obecnie prowadzone są zapisy wyłącznie na dwa ostatnie turnusy "WW Łowców" 15- 19 lipca oraz 22-26 lipca.

https://docs.google.com/forms/d/1WmAkcK6C2bnTRrBDCjYoYPGmVuWv_GKFDxnyqaoDFiY

Opłata za udział w warsztatach wakacyjnych "Łowcy" za jeden turnus wynosi 550,00 zł.
Cena zawiera wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji zostanie opublikowana 3 lipca 2024 r na stronie internetowej MOKiS.
Ostateczną gwarancją udziału dziecka w warsztatach jest dostarczenie deklaracji w formie papierowej oraz odnotowanie wpłaty na koncie MOKiS.


REGULAMINU UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WAKACYJNYCH „ŁOWCY” 2024 realizowanych

w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu
w Muzeum Niepodległości w Myślenicach
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Oferta skierowana jest do uczniów w wieku 7 do 12 lat (dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 będą uczęszczać od I do V klasy Szkoły Podstawowej), które mieszkają i uczęszczają do Szkoły Podstawowej na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

2. Zapisy na wszystkie cykle warsztatów wakacyjnych „Łowcy” odbywają się poprzez jeden wspólny formularz.

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pozytywne przejście rekrutacji, która składa się
z następujących etapów:
• zapisy wstępne on-line: opiekun prawny dokonuje zapisu dziecka na wybrany turnus poprzez wypełnienie formularza on-line,
• weryfikacja dokumentów: dostarczenie do siedziby Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu kompletu wydrukowanych i podpisanych dokumentów w godzinach otwarcia MOKiS (deklaracji, klauzuli RODO, regulaminu, potwierdzenie przelewu). Niedostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
• weryfikacja dokumentów, płatności oraz rekrutacja uzupełniająca.

4. Link do formularzy zapisu, listy zakwalifikowanych osób zostaną opublikowane na stronie fb MOKiS oraz na www.mokis.myslenice.pl zgodnie poniższym harmonogramem (uwaga - harmonogram może ulec zmianie):


III-IV turnus
26 czerwca 2024 r. ( godz. 18.00) do 2 lipca - zapisy on-line,
3 lipca 2024 r. - lista osób zakwalifikowanych,
4-10 lipca 2024 r. – dostarczenie przez opiekuna wymaganych dokumentów, (turnus III do 8 lipca)
od 10 lipca 2024 r - (weryfikacja dokumentów i płatności) oraz rekrutacja uzupełniająca.

5. O uczestnictwie w warsztatach wakacyjnych „Łowcy” decyduje kolejność zgłoszeń przy zapisie on-line lecz ostatecznym warunkiem udziału dziecka jest dostarczenie wymaganych dokumentów oraz odnotowanie wpłaty na koncie bankowym MOKiS.

6. Każdy uczestnik może skorzystać z oferty tylko raz w czasie wakacji 2024 r.

Pełna treść regulaminu dostępna w załączniku.
 

Załączniki:

11718707956_REGULAMIN_UCZESTNICTWA_-_Łowcy_2024.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń