2023-09-01

TEATR MIĘDZYPOKOLENIOWY (6+)

Teatr międzypokoleniowy z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora w Myślenicach oraz dzieci i młodzieży. W ramach zajęć teatralnych uczestnicy zajęć przygotowują małe i duże formy teatralne, które następnie prezentowane są szerokiej widowni. Głównym przedmiotem działalności teatru międzypokoleniowego "Za mostem" są Myślenickie Salony Poezji.

Czytaj więcej

2023-09-01

Zajęcia teatralne (7+) oraz Teatr im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr.

Czytaj więcej

<
1 / 1
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń