2022-08-11

Konwersja cyfrowa ośrodków kultury

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w ramach projektu pn. Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  ogłasza zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego, teleinformatycznego, multimedialnego i oprogramowania specjalistycznego.

Czytaj więcej

2022-07-27

Nabór na wolne stanowisko pracy: kasjerka/kasjer

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w charakterze kasjerki/kasjera w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 15.08.2022 roku. Szczegóły ogłoszenia znajdują się poniżej. 

Czytaj więcej

2022-05-12

IFM 2022: nabór wystawców i twórców ludowych

Organizatorzy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2022 serdecznie zapraszają do składania ofert wystawców handlujących podczas imprez plenerowych asortymentem z zakresu sztuki ludowej, rękodzieła, twórczości artystycznej, itp.

Czytaj więcej

2022-03-25

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius 25.03.2022

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej PływalniAquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myśleniceo powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu. -----Aktualizacja z dnia 28 03 2022:W umowie jest podana nieadekwatna do zapytania data. Celem zamawiającego jest 36 miesięcy zgodnie z ogłoszonym zapytaniem. W załączeniu została umieszczona umowa z poprawnymi datami.

Czytaj więcej

2022-03-17

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius - ANULOWANE

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej PływalniAquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myśleniceo powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu. -----Aktualizacja z dnia 25.03.2022r.Do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 17.03.2022 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta Wykonawcy pod nazwą Aquabarek Marta Ogrodny, która nie spełniła wymogów formalnych przedmiotowego postępowania w związku z czym zgodnie z punktem VII p.pkt. 1 Zapytania Ofertowego postępowanie zostaje anulowane, a w ślad za tym ogłoszone następne, którego warunki dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 

Czytaj więcej

2022-01-25

Zakup i sukcesywna dostawa środków sanitarno-higienicznych, chemii gospodarczej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, z podziałem na części.

Oferty prosimy składać do 01.02.2022 do godziny 13:00 według załącznika formularz ofertowy.

Czytaj więcej

2022-01-25

Zakup i sukcesywna dostawa profesjonalnej chemii czyszczącej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, z podziałem na części.

Oferty prosimy składać do 01.02.2022 do godziny 13:00 według załącznika formularz ofertowy.

Czytaj więcej

2022-01-25

Zakup i sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Krytej Pływalni Aquarius MOKiS przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.

Czytaj więcej

2021-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na pobór i badania wody w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu- filia Kryta Pływalnia Aquarius, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myślenice. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Harmonogram badań

Czytaj więcej

2021-03-04

Protokuł z wyboru ofert - chemia basenowa

Czytaj więcej

2021-02-27

Rozstrzygniecie oferty cenowej na dostawę środków sanitarno-higienciznych

Czytaj więcej

2021-02-09

Zapytanie ofertowe - chemia basenowa, środki czyszczące

Czytaj więcej

<
1 / 5
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń