Cennik

Płatność za karnety na zajęcia w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbywa się wyłącznie przelewem. W tytule przelewu prosimy wpisać podać:

1) Imię i nazwisko uczestnika 2) miesiąc, za który wnoszona jest wpłata za karnet oraz 3) nazwa zajęć.

np.: Jan Nowak/październik//rok/Akademia Wyobraźni 

Numer konta bankowego MOKiS:
Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice

37 8619 0006 0020 0000 3333 0002

 
MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
UL. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
 
Cennik obejmujący wszystkie zajęcia do pobrania poniżej.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Poniższy cennik wchodzi w życie z dniem 31.08.2023, na mocy zarządzenia dyrektora Piotra Szewczyka Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zarządzenie nr AT-021-027/23


Załączniki:

11693810507_1693560517_CENNIK_MOKIS-2023.2024.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń