WYNAJEM SAL

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 
obowiązuje od dnia 11 marca 2024 roku

I. Sala widowiskowa (392 miejsca siedzące)

Na imprezy biletowane dla dzieci i młodzieży

975,61 zł netto (1200,00 zł brutto)

Na imprezy biletowane dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem projektora i obsługą

975,61 zł netto (1200,00 zł brutto)
plus każda godzina 56,91 zł netto ( 70,00 zł brutto)

Na imprezy biletowane o charakterze estradowym, rozrywkowym, realizowane przez przedsiębiorstwa i agencje artystyczne

2.439,02 zł netto (3000,00 zł brutto)

Prowizja od sprzedaży biletów w KASIE MOKIS 10% od wartości sprzedaży biletów w kwocie netto

Na imprezy, pokazy, zjazdy, konferencje organizowane przez firmy, spółki, przedsiębiorstwa itp.

2.439,02 zł netto (3000,00 zł brutto)

do 7 godzin użytkowania, każda następna godzina 406,50 netto (500,00 zł brutto)

Na imprezy bezpłatne dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych gminy Myślenice oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, seniorów organizowane przez organizacje pozarządowe 569,10 zł netto (700,00 zł brutto)

UWAGA: Powyższe opłaty dotyczą wynajmu sali widowiskowej wraz z garderobami na jedną imprezę (spektakl). Na wniosek wynajmującego Dyrekcja MOKiS w szczególnych przypadkach (np. organizacji imprez charytatywnych) może obniżyć koszty wynajmu.

 


II. Pozostałe sale i pomieszczenia:

 

Sala konferencyjna
(dawniej lustrzana) 

- do 2. godzin użytkowania - 325,20 zł netto (400,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 162,60 zł netto (200,00 zł brutto)

Sala kameralna

- do 2. godzin użytkowania – 203,25 zł netto (250,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę – 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)

Galeria sztuki
(sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 243,90 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 121,95 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala muzyczna - do 2. godzin użytkowania 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę -40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Sala zielona
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 203,25 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

sala biała
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 203,25 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala czerwona
(mała sala konferencyjna)

- do 2. godzin użytkowania - 243,90 zł netto (300,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 101,63 zł netto (150,00 zł brutto)

Sala bordowa

- do 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Inne pomieszczenia

- do 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 40,65 zł netto (50,00 zł brutto)

Sala taneczna

- za 2. godzin użytkowania - 81,30 zł netto (100,00 zł brutto)
- za każdą następną godzinę - 24,39 zł netto (30,00 zł brutto)


CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
FILII MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

obowiązuje od dnia 1 lutego  2024 roku 

 Dom Ludowy,
 Myślenice - Górne Przedmieście,
 ul.3 Maja 56

 Sala teatralna ze sceną (odnowiona, klimatyzowana)   wraz z nowocześnie wyposażoną kuchnią


 - na wesela (z poprawinami) – 2479,67 zł netto (3050,00 zł brutto)
 - na zabawy, przyjęcia – 1666,66 zł netto (2050,00 zł brutto)
 - na imprezy okolicznościowe, konferencje itp. – 853,65 zł netto (1050,00 zł brutto)
 - na zajęcia z dziećmi i młodzieżą – 40,65 zł netto za godzinę ( 50,00 zł brutto)

 Wiejski Dom Kultury,
 32-444 Głogoczów 408

 Sala teatralna ze sceną 


 - na zabawy, przyjęcia,- wesela - 853,66 zł netto (1050,00 zł brutto)
 - na imprezy okolicznościowe - 528,45 netto (650,00 zł brutto)
 - na zebrania, konferencje itp. - do 2. godzin – 100,00 zł netto (123,00 brutto), za każdą następną godzinę - 50,00 zł netto (61,50 zł brutto)
 - na zajęcia z dziećmi i młodzieżą – 60,97 zł netto za godzinę (75,00 zł brutto)
 - pracownia 56,91zł netto (70,00 zł brutto) za jedną godzinę użytkowania

 Inne pomieszczenia

 B1,B2,B3,B4,B5

 40,65 netto (50,00zł brutto ) za 1 godzinę użytkowania

UWAGA
Przy wynajmie sal i pomieszczeń na dłuższy czas umowy mogą być negocjowane indywidualnie. Na wniosek wynajmującego Dyrekcja MOKiS w szczególnych przypadkach (np. organizacji spotkań informacyjnych o wyższej użyteczności społecznej) może obniżyć koszty wynajmu lub odstąpić od opłaty.

POZOSTAŁE ZASADY DOTYCZĄCE WYNAJMÓW

W przypadku wynajmu pomieszczeń na rodzinne uroczystości okolicznościowe pracowników MOKiS (urodziny, imieniny, komunie, jubileusze, itp.) kierownik zakładu pracy ma prawo udzielić stosownej bonifikaty na rzecz pracownika. W takiej sytuacji wysokość opłaty wynosi 100 zł netto (123 zł brutto) za każde kolejna 12 godzin użytkowania wskazanej w cz. II sali


KONTAKT 

 WYNAJEM SAL

 

Sekretariat - Monika Okrajek tel. 12 272-15-11
email: kultura.mokis@myslenice.pl
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń