2024-04-10

Wyniki etapu międzyszkolnego Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2024

Do etapu międzyszkolnego Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2024 zgłoszonych przez szkoły zostało 115 uczniów, do etapu finałowego jury zakwalifikowało 62 dzieci i młodzieży. Osoby te zakwalifikowane są do etapu finałowego, który odbędzie się 25 czwartek 2024 r w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.


W kategorii turniej recytatorski dla klasy 1-3*:

Maria Dziadkowiec - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach
Łucja Nowotyńska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach
Barbara Matoga - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach
Wiktor Mardaus - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach
Magdalena Góralik - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, Myślenice
Tymon Guzik - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Gabriela Ożóg - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
Magdalena Szydlak -Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Anna Kanderska - Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
Maria Jasek - Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
Antoni Machnik - Szkoła Podstawowa w Głogoczowie
Jakub Burkat - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Wiktoria Szymska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Zuzanna Kiebzak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Aniela Lis - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Hanna Gryglak - Zespół Placówek Oświatowych w Drogini
Martyna Kicek - Szkoła Podstawowa w Polance
Anastazja Burda - Szkoła Podstawowa im Jana Kochanowskiego w Bęczarce

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas 1-3*:
Oliwia Godniak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Artur Krzemień - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Patryk Firek - Szkoła Podstawowa nr 2 im Bohaterów Westerplatte Myślenice
Alicja Lusina - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Antoni Szatan - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Maksymilian Nowak - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
Oliwia Grajkowska - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
Mikołaj Suder -Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
Julia Słowik - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Weronika Sawicka - Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach
Maja Burkat - Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach

W kategorii turniej recytatorski dla klas 4-6*:
Anna Góralik - Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Trzemeśni
Maja Błachut - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Antoni Szuba - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Aleksandra Ulman - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Wiktoria Kobiałka - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Maja Tylek - Szkoła podstawowa im Jana Kochanowskiego w Bęczarce
Małgorzata Wróblewska - Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Polance
Kacper Jania - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Amelia Jania - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie
Daniel Krzemień - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Karol Pawlikowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Zuzanna Trojan - Zespół Placówek Oświatowych im St. Wyspiańskiego w Borzęcie
Aleksandra Bieniek - Zespół Placówek Oświatowych im St. Wyspiańskiego w Borzęcie

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas 4-6*:
Jadwiga Lis - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Jan Kasperek - Szkoła podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Helena Kostecka - Szkoła podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Eryk Włodarczyk - Szkoła podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
Aleksandra Łyduch - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Katarzyna Wójcik - Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Trzemeśni
Aleksandra Wątor - Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Trzemeśni
Wiktoria Bała - Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Polance

W kategorii turniej recytatorski dla klas 7-8*:
Amelia Sadowska - Szkoła Podstawowa im Jana Kochanowskiego w Bęczarce
Nikola Ziembla - Szkoła Podstawowa Im. Prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy
Zofia Leńczowska - Szkoła Podstawowa im Jana Kochanowskiego w Bęczarce
Anna Góralik - Szkoła Podstawowa w Bysinie
Aleksandra Kruk - Szkoła Podstawowa w Zawadzie

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas 7-8*:
Magdalena Kluska -Szkoła im. Św Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
Milena Kopta - Szkoła im. Św Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
Kornelia Burtan - Szkoła Im. Św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
Maja Cybura - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Jagoda Święch - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
Magdalena Obajtek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach
Oliwia Brózda - Szkoła podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

*kolejność przypadkowa

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń