2022-03-17

Wynajem lokalu użytkowego Aquarius - ANULOWANE

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej PływalniAquarius – Fili Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myśleniceo powierzchni 52,5 m2  z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej w postaci bufetu. -----Aktualizacja z dnia 25.03.2022r.Do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 17.03.2022 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na piętrze w budynku Krytej Pływalni, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta Wykonawcy pod nazwą Aquabarek Marta Ogrodny, która nie spełniła wymogów formalnych przedmiotowego postępowania w związku z czym zgodnie z punktem VII p.pkt. 1 Zapytania Ofertowego postępowanie zostaje anulowane, a w ślad za tym ogłoszone następne, którego warunki dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 

Załączniki:

1formularz_oferty_bufet_16_03_2022.docPobierz
2umowa_bufet_16_03_2022-1.docPobierz
3zapytanie cenowe BUFET_16_03_2022.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń