2021-02-09

Zapytanie ofertowe - środki sanitarno - higieniczne

Czytaj więcej

2020-08-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn. Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w latach 2020-2021. Numer postępowania: AT-271/2020-1 W niniejszym postępowaniu maja zastosowanie: 1. przepisy ustawy z 29 styczna 2004r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j. ze zmianami) wyłącznie w zakresie wskazanym w treści niniejszego ogłoszenia;2. postanowienia Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro dostępny pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach (w zakładce Regulamin). 3. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy ogłoszeniem a Regulaminem stosuje się postanowienia zawarte w treści ogłoszenia.  

Czytaj więcej

2019-12-27

Przetarg AT-271/1/2019: wyniki postępowania

Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamówienie zostało udzielone w dniu 27 grudnia 2019 roku stowarzyszeniu Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 A, 32-400 Myślenice.

Czytaj więcej

2019-11-18

Przetarg AT-271/1/2019

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza przetarg na: "Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w 2020 roku" 27 12 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Czytaj więcej

2019-07-20

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 r. Inicjatywy wybrane do realizacji.

Pierwszy etap projektu: Kultura. Moje ulubione miejsce, realizowanego przez Myślenicki OśrodekKultury i Sportu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, dofinansowany ześrodków Narodowego Centrum Kultury dobiega końca.

Czytaj więcej

2019-07-03

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj więcej

2019-04-23

MOKiS: nabór na płatny staż

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłaszają nabór na płatny staż (w raz z możliwością zatrudnienia) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu na stanowisku: pracownik gospodarczy (konserwator). Zgłoszenia do 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 pod adres mokis@myslenice.pl lub osobiście w sekretariacie MOKiS.

Czytaj więcej

2018-12-14

MOKiS: wyniki przetargu

W imieniu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu uprzejmie informujemy o wynikach postępowania pn. Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2019 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.

Czytaj więcej

2018-12-05

Przetarg AT-271/1/2018

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza przetarg na: Kompleksową obsługę ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius” w roku 2019 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.

Czytaj więcej

2017-11-27

Przetarg AT-271/10/2017

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: „Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2018 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach” 27 11 2017  Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz) l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu 1. Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)  

Czytaj więcej

2017-11-16

Zapytanie ofertowe

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza zapytanie cenowe w ramach realizacji zadania pn. “Modernizację infrastruktury MOKiS w  ramach poprawy funkcjonalności oferty edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkich zainteresowanych wykonawców serdecznie prosimy o składanie ofert zgodnie z określonymi w ogłoszeniu zasadami.

Czytaj więcej

2017-04-12

Przetarg NR AT 271-6/17

Z dnia 6.03.17 informuję że najkorzystniejszą ofertę, zgodną z zapytaniem cenowym złożyła firma Probiko-Aqua Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 38A, 62-020 Swarzędz.

Czytaj więcej

<
2 / 5
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń