2023-03-10

Trzecia niecka basenu - inwestycja czas start

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice oraz okolicy.

10 marca 2023 miało miejsce podpisanie umowy  z firmą budowlaną TEXOM na realizację zadania związanego z dokończeniem budowy trzeciej niecki krytej pływalni Centrum Wodnego Aquarius.


Plan projektu uwzględnia szereg rozmaitych prac budowlanych jak również bardzo ważna pod kątem dalszego utrzymania ciągłości funkcjonowania pływalni modernizacja i wymiana starej instalacji technologicznej.


Dzięki środkom z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych, środkom z gminnego budżetu oraz MOKiS udało się doprowadzić do podpisania umowy i tak naprawdę rozpoczęcia inwestycji.

Wartość podpisanej umowy to 11 999 000,00 zł.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to za blisko 18 miesięcy inwestycja zostanie sfinalizowan, tym samym będą mogli Państwo korzystać z nowoczesnego, dobrze wyposażonego, a przede wszystkim dostosowanego do potrzeb każdego użytkownika, obiektu sportowo rekreacyjnego .
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń