2024-05-29

Koncerty Laureatów

Czerwiec to miesiąc licznych zakończeń i podsumowań nie tylko tych szkolnych. Nadszedł więc czas, aby podsumować konkursy, które odbywały się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Na deskach Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu od marca zaprezentowało się bowiem aż 167 młodych artystów w trzech różnych konkursach. Dlatego czerwiec to również czas, aby docenić ich talent.

4 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dwóch powiatowych konkursów:  Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
Podczas spotkania Teatr im ks. Kardynała Karola Wojtyły z MOKiS zaprezentuje spektakl teatralny " Kaszalot", który zdobył  I nagrodę w tegorocznej edycji "Bajdurka".

Natomiast naszych młodych recytatorów serdecznie zapraszamy na Koncert Laureatów Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji, który odbędzie się 7 czerwca o godz.18.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Podczas koncertu zostanie wręczonych aż 25 nagród i 12 wyróżnień, wystąpią również zdobywcy pierwszych miejsc z 6 różnych kategorii.

Przyszedł również czas, aby podziękować opiekunom, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci i młodzież do naszych konkursów. Państwa praca i zaangażowania przynosi piękne efekty - Gratulujemy.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń