2023-05-23

Filharmonia Krakowska dla najmłodszych, zakończenie cyklu muzycznych audycji

Muzycy Filharmonii Krakowskiej potrafią zachwycić, potrafią zaciekawić, potrafią zagrać muzykę klasyczną jak jak nikt inny.

Każdego miesiąca w sali widowiskowej Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS odbywały się audycje przygotowane przez artystów Filharmonii Krakowskiej. Dzieci przedszkolne oraz młodsze dzieci szkolne klas 1-3 miały niebywałą okazję zapoznać się z muzyką klasyczną w profesjonalnym wykonaniu.

Tegoroczne koncerty były znakomite i z miesiąca na miesiąc przychodziły na nie coraz większe grupy dzieci ze swoimi opiekunami. W styczniu zaprezentowano audycję pt. „Cudowne dzieci”, w lutym „Kompozytorzy dzieciom”, marzec to czas na audycję pt. „W krainie rytmu.”

Kwietniowa "Pocztówka z Hiszpanii” i gitarowe brzmienie, ta audycja podobała się bardzo, a na zakończenie cyklu "Polskie tańce narodowe w muzyce kompozytorów polskich.”

18 maja miała miejsce ostatnia audycja w której udział wzięło ponad 200 dzieci w MOKiS a w WDK Głogoczów 85 osób. W imieniu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu za wkład w krzewienie kultury poprzez muzykę, przedstawicielom Filharmonii Krakowskiej podziękowała kierownik WDK Głogoczów Grażyna Kosiba.

ZAPRASZAMY OD WRZEŚNIA 2023:

Już dziś zapraszamy do sali widowiskowej MOKiS audycje przygotowane na rok 2023/24 przez artystów Filharmonii Krakowskiej. Poniżej przedstawiamy terminy i tytuły zaplanowanych audycji.


Cena biletu 5 zł - płatne przed audycją. Prosimy Państwa o wcześniejszą rezerwację miejsc.
Tel.510-106-093 - Zbigniew Morawski.

Szczegóły we wrześniu.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń