2023-03-20

Zaproszenie do udziału w SZKOLE EDUKATORÓW KULTUROWYCH MIK

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Edukatorów Kulturowych MIK, osoby pracujące z młodzieżą (nauczycieli, instruktorów, animatorów, pedagogów).

SZKOŁA EDUKATORÓW KULTUROWYCH MIK

Podczas 64 godzin zajęć (8 dni) nauczysz się, jak:

projektować działania edukacyjne w oparciu o potrzeby,
prowadzić procesy grupowe oparte na radości i ciekawości świata,
określać swoją rolę w projektach z młodzieżą
zadbać o swój dobrostan i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.


Jeśli masz doświadczenie w pracy z młodzieżą i chęć do działania oraz:

to zapraszamy Cię do udziału w naszej Szkole Edukatorów Kulturowych MIK.

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury przy ul. 28 Lipca 1943 17C w Krakowie.

Udział w SEK jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu ani noclegów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:


Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Rekrutacja prowadzona jest poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można nadsyłać od 15 marca 2023 r. od godz. 12:00 do 31 marca 2023 r. do końca dnia.

Prosimy o przemyślane decyzje, w szczególności o dokładne zapoznanie się z terminami poszczególnych zjazdów!

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w SEK. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w SEK, zostaną o tym poinformowane osobnym mailem. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

O prowadzących:

Maja Dobkowska

Pedagożka, edukatorka, animatorka kultury i trenerka. Autorka programów edukacyjnych i rozwojowych, warsztatów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty, szkolenia i tutoringi, eksploruje również obszary łączące rozwój kompetencji społecznych z teatrem, sztuką, literaturą. Zrealizowała kilkanaście spektakli teatralnych z dziećmi, w swojej pracy skupiając się przede wszystkim na terapeutycznym i społecznym działaniu technik dramowych.

Anna Grajewska

Edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom budować programy nastawione na rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Przez lata tworzyła i prowadziła programu edukacyjne i animacyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) badała historię polskiej edukacji muzealnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektorki ds. komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wspólnie z zespołem rozwija program nakierowany na obecność sztuki w szkole. Wierzy w powszechną edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.

Łukasz Hajduk

Certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Jego zainteresowania mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej. Ważne miejsce zajmują także aktywizujące metody nauczania, w tym pedagogiki zabawy i grywalizacja. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monika Kiwak

Pedagożka, performerka. Praktyki somatyczne i improwizatorskie kieruje głównie do dzieci i rodzin. Z dorosłymi pracuje w obszarze czucia ciała oraz improwizacji solowych. Stypendystka Art Stations Foundation, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Performers House.

Tomasz Włodarski

Zastępca dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Pracował dla jednostki samorządu terytorialnego w hrabstwie Cambridgeshire. W Polsce współorganizował i prowadził organizację pozarządową oferującą pomoc prawną w interesie publicznym, kwestiach społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naturalnego. W MIK-u wspiera współpracę międzynarodową, edukację kulturową i projekty dostępnościowe, w tym współtworzy regionalny projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”.

informacje: https://tiny.pl/w84h1

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń