2022-10-06

Myślenicki Salon Poezji

Serdecznie zapraszamy na październikowy Myślenicki Salon Poezji. To kolejny kulturalny akcent, który wpisuje się w obchody Jubileuszu 680-lecia lokacji Myślenic.

Zaprezentowane zostaną wiersze rodzimych poetów. Tych, którzy odeszli i tych, którzy tworzą nadal. Całość okraszona piękną muzyką w wykonaniu zespołu Noro Lim.
Wiersze zaprezentują: Jakub Kosiniak, Agnieszka Zięba, Renata Furdyna, Ewa Aksamowić, Teatr za mostem, Teatr płonący kapelusz z Sułkowic. Prowadzenie i reżyseria: Dorota Ruśkowska.
Wydarzenie otwarte dla publiczności.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń