2024-03-04

Konkurs Palm Wielkanocnych 2024 - zaproszenie do udziału wraz z regulaminem

Wielkanocny Konkurs Palm Myślenice 2024 - zapraszamy do udziału w konkursie. Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to wiele nadal jest kultywowanych. Wielkanocny czas zainaugurujemy 24 marca 2024 r. o godz. 12.00, tradycyjnie na Myślenickim Rynku. To tu odbędzie się kolejna edycja Myślenickiego Konkursu Palm Wielkanocnych.

 
Wydarzenie organizuje Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miasto i Gmina Myślenice wraz z pomysłodawcą konkursu Myślenickim Oddziałem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Palmy oceniane będą w trzech kategoriach: 
tradycyjna, oryginalna, najwyższa.

Oceny dokonywać będzie jury złożone z przedstawicieli instytucji współorganizujących konkurs, a wyniki podane zostaną jeszcze tego samego dnia. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Miasto i Gminę Myślenice, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Myślenicki Odział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Cieszy fakt, że Wielkanocny Konkurs Palm w Myślenicach organizowany jest od wielu lat i wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, do konkursu przystępuje średnio około 200 uczestników.

Mamy nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie. Największe emocje budzi kategoria palm najwyższych. Warto jednak podkreślić kunszt wszystkich prac, tak misternie przygotowywanych najczęściej przez całe rodziny.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz Frania Foremnego z Głogoczowa!!!

REGULAMIN KONKURSU:

Myślenicki Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu Miasto i Gmina Myślenice ogłaszają
WIELKANOCNY KONKURS PALM, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
w dniu 24 marca 2024 r. godz. 12.00 - Myślenice – Rynek.

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, a w szczególności:

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
3. Rozbudzanie inwencji twórczej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych;
4. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
5. Integracja społeczności lokalnej.
Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać palmy wielkanocne, które będą oceniane w trzech kategoriach:
1. Tradycyjna
2. Oryginalna
3. Najwyższa
Palmy tradycyjne wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych występujących dawniej na terenie powiatu myślenickiego.

Technika wykonania:
Materiały naturalne: bukszpan, bazie, gałązki wierzbowe, leszczyna, puszyste kolorowe trawy, choina, sosna.
Elementem uzupełniającym mogą być suszone i barwione kwiaty, wstążki i kwiaty wykonane z bibuły oraz papieru.

Odrębnie oceniane będą palmy najwyższe oraz palmy oryginalne – w przygotowaniu których użyte zostały także inne niż tradycyjne surowce.

Warunki udziału:
1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
2. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora oraz wiek.
3. Prace należy składać w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu na Rynku w Myślenicach w dniu 24 marca 2024 r. / niedziela / na 15 minut przed konkursem.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatorów oraz ich najbliższa rodzina.

Kryteria oceny prac:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
1. Zgodność z regulaminem konkursu.
2. Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.
3. Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych.
4. Wielkość palm i bogactwo użytych materiałów.
5. Samodzielność i estetykę wykonania pracy.
6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.

Nagrody:
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Myślenicki Odział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Miasto i Gminę Myślenice,
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich chętnych, którym bliska jest tradycja i kultura Ziemi Myślenickie.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń