2023-05-25

Majowe Senso-Smyki

Po raz kolejny dzieci i ich rodzice spotkali się na wyjątkowo radosnych, pełnych ruchu i kreatywnej zabawy zajęciach. Łatwiej byłoby powiedzieć co tam się nie działo :) Mowa o Senso-Smykach, czyli zajęciach na których niezmiennie dzieje się sporo i trzeba przyznać, że dzieci mają moc wrażeń.

Senso-Smyki to autorski program zajęć, podczas których pobudzane są wszystkie zmysły malucha. Stałym elementem zajęć są zabawy rytmiczno-muzyczne wspomagające rozwój mowy, zabawy ruchowe poprawiającą koordynację ruchową oraz liczne zabawy sensoryczne.

Takie zajęcia zaspokoją potrzeby najbardziej aktywnych szkrabów, a rodzice będą mogli wymienić się swoimi rodzicielskimi doświadczeniami.


W Programie spotkania:
zabawy ruchowe do muzyki;

Zajęcia prowadzi pomysłowa instruktorka Justyna Gawęda,  Informacje i zapisy na zajęcia czerwcowe: tel. 780 032 558.

Tak było  w czwartek 25 maja 2023 o godz.10:00.

Galeria zdjęć:
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń