2023-03-13

Turniej Interpretacji Bajki i Baśni "Wesoła Zagroda." Głogoczów 2023 - zapraszamy

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miasto i Gmina Myślenice oraz Powiat Myślenicki zapraszają na kolejną edycję Rejonowego Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni.

 

Zapraszamy do prezentacji turniejowych dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.


Konkurs ma na celu:
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć,
- uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa mówionego i pisanego.

Turniej umożliwia kontakt z wykonawcami, konfrontację z publicznością oraz spotkanie i uzyskanie porady od profesjonalnych aktorów.
Turniej Interpretacji Bajki i Baśni "WESOŁA ZAGRODA" odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie dnia 24 marca 2023 r.

Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu proszę przesłać do 15 marca 2023 r. na adres e-mail: domkultury.glogoczow@gmail.com lub wdk.glogoczow@myslenice.pl

Koordynator turnieju: Grażyna Kosiba tel. kom. 500 693 675

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne poniżej:

Załączniki:

11678114330_Bajka_i_baśń_2023__karta_zgłoszenia.pdfPobierz
21678114342_Bajka_i_baśń_2023_regulamin.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń