2022-09-07

BIAŁORUŚ przeciw reżimowi. O co toczy się gra?/ ZA BURTĄ PYTAŃ

Po wyborach prezydenckich na Białorusi setki tysięcy Białorusinów wyszło na ulice, nie uznając wyboru Aleksandra Łukaszenki. Obywatele od kilku tygodni wyrzucają z siebie gniew z ostatnich 30 lat. Władza nie pobłaża manifestantom, wielu z nich jest bitych przez milicję, a duża część trafia codziennie do aresztu, gdzie jest torturowana. Jak wygląda życie na Białorusi? Czym grozi nieposłuszeństwo wobec władzy? Jak w kraju żyje się młodym ludziom? Gościem kolejnego spotkania z cyklu #ZaBurtąPytań będzie Kristian Shinkevich, Białorusin z Mińska, który od paru lat mieszka i studiuje w Krakowie. W 2017 roku aktywnie uczestniczył w masowych protestach przeciwko Łukaszence, za co został aresztowany i pobity. Do Polski trafił ze statusem osoby represjonowanej politycznie. Obecnie organizuje protesty w Krakowie, koordynuje również strajki na Białorusi. Spotkanie poprowadził Adrian Burtan.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń