2017-11-20

XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych MYŚLENICE 2017 WYNIKI KONKURSU

I nagrodaOrkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej - Węglówka Dyr. Janusz Paluch II nagrodaOrkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Dyr. Joanna Knapik III nagrodaOrkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni Dyr. Janusz Jędrocha

Wyróżnienia:
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie
Dyr. Tomasz Stępień

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie
Dyr. Józef Maniecki

Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni
Dyr. Tomasz Stronias


Nagroda dla najlepszego dyrygenta
Pani Joanna Knapik
Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń