2017-03-02

Zapytanie ofertowe NR AT 271-6/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 2 LAMP UV W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.

Załączniki:

1Treść zapytania.pdfPobierz
2załącznik nr 1Pobierz
3załącznik nr 2Pobierz
4załącznik nr 3Pobierz
5Aktualizacja z dnia 06 03 2017.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń