2015-01-26

Rozstrzygnięcie przetargu AT-271-1/15

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy wpisanym do rejestra zabytków / procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert /AT-271-1/15Przedmiotem posiedzenia było: porównanie i wybór wykonawcy przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę zamówienia.Kompleksowa konserwacja techniczno estetyczna kamiennej kapliczki św. Dominika w PolanceOferty złożyli następujący wykonawcy:  

 

 

OFERTA nr 1:
Konserwacja Dzieł Sztuki Joanna Babraj adres: 37-500 Jarosław ul. Anny Jenke 2

OFERTA nr 2:
Atrium s.c Konserwacja Zabytków adres: Jasienica 303.32-400 Myślenice
oraz RH* Konserwacja Zabytków, Myślenice ul. Parkowa 2a

OFERTA nr 3:
Konserwacja Dzid Sztuki Katarzyna Gąsknka-Skczka adres: 34-500 Zakopane, ul. Droga do Rojów 7

OFERTA nr 4:
RENOVATORIUM Maciej Mazur adres: 30-392 Kraków,ad. Dr. J. Pi h/a 4S/S5

Ze względu na przyjęte kryteria: cena, doświadczenie oferenta i warunki gwarancji Komisja wskazuje jako najkorzystniejszą "Ofertę numer 2"

Atrium s.c Konserwacja Zabytków adres: Jasienica 303.32-400 Myślenice
oraz RH* Konserwacja Zabytków, Myślenice ul. Parkowa 2a

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń