2014-08-28

Przetarg AT-271-9/14

Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach " Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu (pobierz) l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik) Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania) Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z: Zmiana przedmiaru robot budowlnych (załącznik)Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A) Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B) Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń