2021-11-19

Jan Biczysko DEKAMERON – premiera albumu rysunków 19 listopada godz.18.00

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na prezentację wyjątkowego albumu rysunków Jana Biczysko inspirowanych „Dekameronem“ G. Boccaccia. W programie wydarzenia:wykład historycznoliteracki o „Dekameronie“ – Alicja Biczyskowykład historyka sztuki o. Eugeniusza Grzywacza o rysunkach Autora prezentacja albumu i spotkanie autorskie oraz możliwość zakupienia książki.

Wydany niezwykle starannie, ekskluzywny album z numerowanymi egzemplarzami, zaopatrzony w osobistą rysunkową dedykację autora – inną dla każdego Czytelnika, to zbiór 130 rysunków do „Dekameronu“ Boccaccia, poetyckich i lirycznych.
Każda ze stu opowieści Boccaccia jest zilustrowana tylko jedynym rysunkiem Jana Biczysko, który niczym notatka czytelnika na marginesie książki, dotyczy jakiegoś ważnego spostrzeżenia z przed chwilą przeczytanej przypowieści. Każdy rysunek zaopatrzony jest napisem dotyczącym dnia i kolejności danej opowieści, zawiera także jakiś istotny i bardzo krótki fragment tekstu owego opowiadania, na który zwrócił uwagę autor rysunków. Jeden rysunek i jedno maleńkie zdanie, ze stu opowieści – to niezwykła synteza ogromnego przecież dzieła Boccaccia, ale równocześnie to także główna cecha dążącego do syntezy twórczości malarskiej Jana Biczysko.
Na wydarzenie zapraszają:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka,
Miasto i Gmina Myślenice,
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Autor wystawy – Jan Biczysko

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń