2018-11-21

MOKIS: S.O.S Ratujcie nasze skóry

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza na wystawę pn. „S.O.S /Save our skins/ Ratujcie nasze skóry” oraz spotkanie autorskie z twórcą prezentowanych na ekspozycji grafik dr Stefanem Kaczmarkiem pracownikiem naukowym Wydziału Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2018 w Galerii Sztuki Współczesnej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu o godz. 18.00.

Osobą, która pokieruje dyskusją i będzie czuwać nad jej właściwym przebiegiem, będzie doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka, Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie - dr Marta Anna Raczek-Karcz.

- Zachęcam serdecznie wszystkich do udziału w tym spotkaniu i obejrzenia ekspozycji. Część wielokrotnie nagradzanych i uznanych na całym świecie grafik, będzie można zobaczyć także w Myślenicach. Prace artysty prezentowane były m.in. w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych Galeria Centrum w Krakowie – zachęca Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Natalia Nowacka, odpowiedzialna za przygotowanie ekspozycji zachęca z kolei do samego spotkania z artystą, który w niezwykle ciekawy sposób opowiada o swojej pracy twórczej. Wystawa czynna będzie 14 grudnia 2018 r.

Stefan Kaczmarek urodził się 10.01.1969 r. w Częstochowie. W latach 1989-1994 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w roku 1994 r. uzyskał Dyplom w Pracowni Drzeworytu. Od 1996 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką warsztatową, a także rysunkiem, malarstwem, fotografią i twórczością w technikach komputerowych. Stefan Kaczmarek jest laureatem między innymi Nagrody Regulaminowej Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (2006), trzeciej nagrody na Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni (2008) oraz trzeciej nagrody w Sakaide Art Grand Prix (2010).

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń