2018-09-04

MOKiS: Życie bławatka

Sierpień w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu minął pod znakiem ceramiki. W ramach II Myślenickiego Festiwalu Ceramiki, którego pomysłodawczynią jest Natalia Nowacka, można było nie tylko lepić z gliny, ale także spróbować swoich sił na kole garncarskim. Wszystko pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i twórców, którzy na co dzień tworzą z gliny.


Myślenicki Festiwal Ceramiki, to wakacyjne wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się w 2017 roku. Festiwalowi towarzyszy cykl spotkań, warsztatów i wystaw. W tym roku w holu wystawienniczym Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach Festiwalu Ceramiki można obejrzeć wystawę prac Ewy Wróbel pn. „Życie bławatka”. Wystawa to zbiór ceramicznych dokonań autorki. Tytułowy bławatek, to ceramiczna rzeźna połączona z bibułkowym papierem – całość tworząca kruchy, lecz piękny bławatek.


- Wystawa pokazuje jak niezwykle inspirującą materią jest glina. Jej szerokie zastosowanie i możliwość łączenia z innymi tworzywami, sprawiają że z roku na rok, choć wciąż w kręgu twórczości z gliny, kolejne wystawy i autorzy zaskakują niezwykłą wrażliwością i pięknem – mówi Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.


Trwający dwa tygodnie II Myślenicki Festiwal Ceramiki spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem i przyjęciem ze strony mieszkańców Myślenic i nie tylko. Choć słoneczna wakacyjna aura sprzyjała raczej plażowaniu, to jednak znalazło się spore grono miłośników ceramiki.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń