2017-01-31

Picasso, Miró i Dali w MOKiS

 26 stycznia w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu...

26 stycznia w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu otwarto wystawę grafik najwybitniejszych awangardowych artystów XX wieku Pablo Picasso, Joana Miró oraz Salvadora Dali. Na wystawie, która potrwa do 20 lutego można zobaczyć litografie, drzeworyty, akwaforty i akwatinty trzech twórców, których dokonania na trwałe wpisały się w historię sztuki światowej i wyznaczyły nowe ścieżki zarówno powstawania jak i interpretowania dzieł sztuki. Wystawa została zrealizowana dzięki uprzejmości kolekcjonerów Krystyny i Michela Meyerów. Honorowy patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Maciej Ostrowski. Wystawa hiszpańskich surrealistów jest ostatnim elementem z cykl wydarzeń w ramach programu „Wielokulturowy styczeń w MOKiS”. Wystawie towarzyszyć będzie cykl zajęć edukacyjnych i spotkań.

- Wystawa trafiła do Myślenic staraniom dyrektor MOKiS Pani Małgorzaty Anity Werner. Jej przygotowaniem w foyer Ośrodka Kultury zajął się zespół pracowników koordynowany przez Panią Natalię Nowacką – mówi Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.

Podczas wernisażu, a także w trakcie trwania całej wystawy można usłyszeć wprowadzenie do całej kolekcji oraz informację o życiu i twórczości hiszpańskich mistrzów surrealizmu.

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń