2023-04-05

Wyniki etapu międzyszkolnego Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2023

Do etapu międzyszkolnego Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2023 zgłoszonych przez szkoły zostało 112 uczniów, do etapu finałowego jury zakwalifikowało 66 dzieci i młodzieży.

W kategorii turniej recytatorski dla klasy 1-3:
Wiktoria Hejmo - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Hanna Turczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Łucja Nowotyńska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Maja Błachut -Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Magdalena Góralik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Tymon Guzik - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Lena Szymska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Jadwiga Lis - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Laura Firek - Szkoła Podstawowa nr 4 Myślenice
Jakub Burkat - Szkoła Podstawowa w Porębie
Hanna Gryglak - Zespół Placówek Oświatowych w Drogini
Zosia Suder Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Jakub Stawiarski -Zespół Placówek Oświatowych w Ģłogoczowie
Magdalena Siwiec -Szkoła Podstawowa w Głogoczowie
Natalia Kopciuch - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Anna Kanderska - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Lena Burkat - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Gabriela Ożóg - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas 1-3:
Helena Kostecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Eryk Włodarczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Patryk Firek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Ewa Cyrek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Agata Trzcińska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Oliwia Godniak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Wiktoria Kuchciak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Jan Kasperek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Antoś Szatan - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Filip Budziński - Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Zuzanna Hudaszek - Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Hanna Balawender - Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Julia Worwa - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

W kategorii turniej recytatorski dla klas 4-6:
Maria Jędrocha - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Danuta Maślak Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Daniel Krzemień - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
Radosław Pulchny - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Mikołaj Turczanik - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Aleksandra Ulman - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Karol Pawlikowski - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Gloria Kubiczek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Gustaw Szczepański - Zespół Placówek Oświatowych w Drogini
Aleksandra Bieniek - Szkoła Podstawowa w Borzęcie
Zuzanna Trojan - Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie
Anna Góralik - Szkoła Podstawowa w Bysinie
Amelia Sadowska - Szkoła Podstawowa w Bęczarce

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas 4-6:
Cecylia Malczewska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach
Emilia Słowiak - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Wiktoria Skolarus - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Jagoda Święch - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Magdalena Obajtek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach
Lucyna Ulman - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Aleksandra Wątor - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Katarzyna Wójcik - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
Adam Ptaszyński - Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Maja Wojciechowska - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Magdalena Kluska - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Anna Sumera - Szkoła podstawowa w Jaworniku
Emilia Domin - Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Mateusz Graliński - Szkoła Podstawowa w Jaworniku

W kategorii turniej recytatorski dla klas 7-8:
Marta Kozłowiecka - Szkoła podstawowa nr 4 w Myślenicach
Jakub Maj - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
Aleksandra Gryglak - ZPO w Drogini
Aleksandra Bała - Szkoła podstawowa nr 4 w Myślenicach

W kategorii wywiedzione ze słowa dla klas7-8:
Nadia Budzińska - Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Milena Kopta - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Magdalena Chlebda - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Kornelia Burtan - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Uwagi jury:
Uczestnicy konkursu powinni popracować nad kulturą słowa, bardzo często pomimo ciekawej interpretacji, tekst był niezrozumiały dla słuchacza. Uczestnicy konkursu powinni popracować nad prawidłową dykcją, gdyż bardzo dużo tekstu było niechlujnie, niewyraźnie powiedziane. Niestety komisja zauważyła w paru przypadkach, że uczestnicy nie znali tekstu na pamięć, a po prostu go czytali. Jury miało również wrażenie, że uczestnicy w wielu przypadkach nie rozumieją, co to jest pozasłowny środek przekazu, bez zastanowienia używają rekwizytów, jakby chcieli osobie niesłyszącej pokazać, o czym jest wiersz. Jeśli uczestnik decyduje się na rekwizyt niech odpowie sobie na pytanie czemu on ma służyć, niech rekwizyt dopełnia przekaz słowny, a nie będzie tylko jego obrazowym powtórzeniem. To samo jeśli chodzi o śpiew, nie może on zastąpić recytacji i jeśli ktoś decyduje się go użyć, niech pomyśli, po co to robi i czy śpiew będzie spójny z całością prezentacji. Najistotniejsze w tym jak uczestnicy mówią jest to, w jaki sposób wybierają teksty. Ważne, aby dzieci i młodzież zwracali większą uwagę na to, żeby wybierane przez nich teksty były w jakiś sposób im bliskie, żeby w jakimś stopniu mówiły o nich. Nie zawsze muszą to być klasyki literatury, warto też poszukać wśród mniej znanych autorów.

Uwagi organizatorów dot. kolejnego etapu

Bardzo prosimy o skrócenie tekstów, których prezentacja zajmuje więcej niż 5 min. Przypominamy, że w kategorii recytacji nie używamy rekwizytów, strojów ani elementów scenografii. Gesty dopuszczalne są tylko takie, które wynikają z naturalnej ekspresji recytatora. W przypadku kategorii wywiedzione ze słowa prosimy, aby użyta scenografia była łatwa do szybkiego rozłożenia i złożenia. Informujemy, że Mokis zapewnia ławki szkolne, małe stoliki oraz krzesła, natomiast o dodatkowe elementy scenografii muszą zadbać już opiekunowie.

Kolejny etap przy współpracy z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie odbędzie się 27 kwietnie 2023 r. Kolejność oraz godziny występów zostanie podana po świętach. Gratulujemy dzieciom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowania a recytatorom życzymy powodzenia w finale.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń