2022-12-27

Zimowe zajęcia twórcze 2023. Zapisy

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miasto i Gmina Myślenice serdecznie zapraszają na zimowe zajęcia stacjonarne w MOKiS podczas ferii w 2023 roku. Zapisy już od 17 stycznia 2023 roku. Zapraszamy!

W specjalnej ofercie na ferie przygotowano propozycje plastyczne, przyrodnicze, teatralne, rekreacyjne i artystyczne dla dzieci z terenu gminy Myślenice w wieku od 6 do 13. roku życia. Organizatorzy zapewniają całodzienną opiekę nad dziećmi oraz program zajęć dostosowany do możliwości wiekowych uczestników.

Zapisy, regulamin i szczegóły dostępne na stronie www.mokis.myslenice.pl
już od 17 stycznia 2023 roku. 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy

Ta popularna wśród mieszkańców Gminy Myślenice forma spędzania czasu wolnego podcas ferii zimowych cieszy się niezwykłą popularnością. Atrakcyjna formuła zajęć, a przede wszystkim opcowanie ze sztuką, animacją, filmem czy rekreacją sprawiają, że każdego roku w dwutygodniowym wydarzeniu udział bierze kilkadziesiąt dzieciaków z Gminy Myślenice. 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń