2022-08-31

Wielbi dusza moja Pana - warsztaty chóralne

Zapraszamy serdecznie na warsztaty muzyki chóralnej w Myślenicach! W tym roku skupimy się na muzyce uwielbieniowej, a zwieńczeniem warsztatów będzie koncert uwielbieniowy w wykonaniu uczestników warsztatów wraz z zespołem muzycznym w niedzielę, 11.09.2022 w Galerii Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Zapraszamy serdecznie na warsztaty muzyki chóralnej w Myślenicach! W tym roku skupimy się na muzyce uwielbieniowej, a zwieńczeniem warsztatów będzie koncert uwielbieniowy w wykonaniu uczestników warsztatów wraz z zespołem muzycznym w niedzielę, 11.09.2022 w Galerii Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Prowadzący:
Joanna Piech-Sławecka
Magdalena Starzec
Marcin Pokusa
Koszt akredytacji płatny w dniu rozpoczęcia warsztatów 90 zł.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Więcej informacji i zapisy na stronie www.warsztatymyslenice.pl

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń