2021-03-12

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim         Eliminacje dla młodzieży oraz dorosłych z terenu naszego powiatu odbędą się stacjonarnie w rygorze sanitarnym bez udziału publiczności w dniu 17 kwietnia (sobota) 2021 r. o godz. 12.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (Myślenice ul. J. Piłsudskiego 20).

Karty zgłoszeń prosimy składać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., w wersji papierowej do urny znajdującej się przy wejściu do budynku MOKiS lub mailowo na szkolnekonkursymokis@gmail.com. Wzór karty z regulaminem jest dostępny na stronach internetowych: www.tkt.art.pl, www.mokis.myslenice.pl. Kolejność prezentacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOKiS najpóźniej do 15 kwietnia 2021 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego. W konkursie nie mogą jednak uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.  


Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: (turniej recytatorski, turniej „wywiedzione ze słowa”, turniej teatrów jednego aktora, turniej poezji śpiewanej). Najlepsi recytatorzy z każdego turnieju zostaną przez Jury zakwalifikowani do etapu rejonowego, którego gospodarzem jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie organizowanym w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r. W związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2. obowiązki opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami konkursu sprawują rodzice lub inni opiekunowie prawni.

Szczegółowych informacji  o konkursie udziela Starszy instruktor ds. edukacji kulturowej MOKiS Justyna Gawęda pod nr tel. 12 272-15-11.   

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

Szczegóły dot.konkursu

 

Turniej recytatorski
Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
oraz dorosłych. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Wywiedzione ze słowa
Uczestników obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

Turniej poezji śpiewanej
Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

Turniej teatrów jednego aktora

Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

Załączniki:

1Regulamin2021.pdfPobierz
2KartaPŚ2021.pdfPobierz
3KartaR2021.pdfPobierz
4KartaT1A2021.pdfPobierz
5oświadczenie_COVID.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń