Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi kina

Nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi kina

Szukasz pracy? Masz ochotę na nowe zawodowe wyzwania? Mamy propozycję dla Ciebie. Prowadzimy nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi kina. Przed Tobą szansa na prace w kreatywnym sektorze instytucji kultury, a do tego niepowtarzalna okazja by współtworzyć autorski projekt kinowy oparty na pasji, zaangażowaniu i współpracy. Aplikuj już teraz! 

Dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. obsługi kina

 

Wymagania formalne

 1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie (preferowany kierunek: zarządzanie, filmoznawstwo, etc.);
 2. Znajomość języka angielskiego;
 3. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 4. Znajomość obsługi biznesowej i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu platform społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, opcjonalnie  TikTok) oraz stron www;
 5. Samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność;
 6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 1. Znajomość zagadnień technicznym związanych z przygotowaniem projekcji filmów i reklam;
 2. Podstawowa umiejętność pracy w programach graficznych;
 3. Umiejętność redagowania tekstów marketingowych;
 4. Prawo jazdy kat. B;
 5. Znajomość kinematografii i rynku mediów cyfrowych.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie projektu miesięcznego repertuaru Kina Muza;
 2. Przygotowywanie stosownej sprawozdawczości i raportów (w tym raportów kasowych),
  w szczególności wobec ZAiKS, PISF i GUS;
 3. Współudział w sprzedaży i dystrybucji biletów kinowych (obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji);
 4. Współpraca z dystrybutorami filmów w zakresie uzyskiwania stosownych licencji
  i zezwoleń na emisję filmów (umowy, dokumenty licencyjne, itp.);
 5. Organizacja techniczna (wyświetlanie) projekcji filmowych i pokazów kinowych;
 6. Organizowanie widowni kinowej poprzez promocje oferty repertuarowej Kina Muza
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kinematografii;
 8. Inicjowanie wydarzeń i projektów popularyzujących kino ambitne i komercyjne;
 9. Nadzór techniczny nad sprzętem kinowym, prowadzenie bieżącej konserwacji sprzętu;
 10. Monitorowanie stanu technicznego sprzętu kinowego i jego serwisowanie przy udziale specjalistycznych firm;
 11. Prowadzenie strony internetowej Kina Muza oraz kanałów komunikacji w mediach społecznościowych;
 12. Prowadzenie dziennika instytucji kultury, tj. zapisów statystycznych dotyczących realizowanych wydarzeń (frekwencji, tematu, itp.);
 13. Kompletowanie i archiwizowanie własnych materiałów wydawniczych MOKiS (kartki, katalogi, ulotki, foldery, plakaty, itp.);
 14. Kompletowanie i archiwizowanie materiałów prasowych (prasa drukowana, media cyfrowe) dotyczących działalności MOKiS;
 15. Współdziałanie z instytucjami, agencjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną oraz twórcami indywidualnymi;
 16. Koordynacja pracy obsługi widowni podczas wydarzeń kulturalnych;
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych objętych zakresem działania;
 18. Współpraca z innymi podmiotami kultury w zakresie realizacji imprez i projektów artystycznych;

Warunki pracy i płacy:

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę;
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. Miejsce pracy – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice;
 4. Godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

 1. Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 2. Stabilne zatrudnienie;
 3. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 4. Pakiet szkoleń z zakresu obsługi zestawu kina cyfrowego wraz z uprawnieniami;
 5. Pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
 6. Możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 2. list motywacyjny;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: specjalista ds. obsługi kina”

 1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie;
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiP Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu;
 3. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów - 1

Dyrektor: Piotr Szewczyk

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. obsługi kina prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr tel.: 12 272 15 11

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista ds. obsługi kina, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. obsługi kina, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, umieszczoną w ogłoszeniu MOKiS o wolnym miejscu pracy na stanowisku specjalista ds. obsługi kina i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista ds. obsługi kina, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...