Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- Gimnazja

58  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

GIMNAZJA  - eliminacje miejsko-gminne
20 marzec br.(środa) – godz. 10.00
=====================
Kolejność:
Turniej recytatorski
1. Dawid Irzyk  - Gimnazjum – Trzemeśnia
2. Zuzanna  Jasek  - Gimnazjum – Trzemeśnia
3. Agnieszka Głąb  - Gimnazjum – Trzemeśnia
4. Katarzyna Żądło – Gimnazjum – Trzemeśnia
5. Zuzanna  Stanek  - Gimnazjum – Bysina
6. Aleksandra  Kaleta – Gimnazjum – Bysina
7. Karolina   Jamróz  - Gimnazjum – Bysina
8. Gabriela  Kurowska  - Gimnazjum – Bysina
9. Anna  Grabek  -  Gimnazjum – Bysina
10. Klaudia  Kania -  Gimnazjum -  Bysina
11. Dominika  Kocan  - Gimnazjum  -  Bysina
12. Paulina  Sroka  -  Gimnazjum  - Bysina
13. Aneta  Łatas  -  Gimnazjum  -  Bysina
14. Klaudia  Garbień  -  Gimnazjum  -  Bysina
15. Katarzyna  Klęp -  Gimnazjum nr 2 – Myślenice
16. Jacek  Kurek  - Gimnazjum nr 2 – Myślenice
17. Mateusz  Sabała  -  Gimnazjum nr 2  - Myślenice
18. Aleksandra  Uryga  - Gimnazjum nr 3 – Myślenice
19. Karol Drozdowicz-Nita – Gimnazjum nr 1 – Myślenice
20. Klaudia  Twardosz  - Gimnazjum nr 1 – Myślenice
21. Aleksandra  Murzyn -  Gimnazjum nr 1 – Myślenice
22. Karol  Jarząbek  - Gimnazjum nr 1 – Myślenice
23. Martyna  Żywiec  - Gimnazjum nr 1 – Myślenice
24. Magdalena  Profic  - Gimnazjum nr 1 – Myślenice
25. Klaudia  Król  -  Gimnazjum nr 1 – Myślenice
26. Antoni  Buczek  - Gimnazjum nr 1 - Myślenice

Wywiedzione  ze  słowa:
1. Dominika  Łabędz  - Gimnazjum – Trzemeśnia
2. Klaudia  Gogól  - Gimnazjum – Trzemeśnia
3. Aleksandra  Cyganek  - Gimnazjum – Trzemeśnia
4. Wojciech  Nalepa  -  Gimnazjum – Trzemeśnia
5. Gabriela  Marcinek -  Gimnazjum – Trzemeśnia
6. Tomasz  Sabała -  Gimnazjum nr 2 – Myślenice
7. Katarzyna Klęp  -Gimnazjum nr 2 – Myślenice
8. Patrycja  Maślerz  - Gimnazjum nr 3 – Myślenice
9. Oliwia  Strzelec  -  Gimnazjum nr 1 – Myślenice
10. Karol  Jarząbek  -  Gimnazjum nr 1 – Myślenice

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się    
bezpośrednio po zakończeniu oceny przez Jury.

58 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI kl. IV – VI

58  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS RECYTATORSKI

22  marca 2013 r. (piątek)  -  godz. 10:00
=============================
Szkoły  podstawowe  - kl. IV – VI
Kolejność:
TURNIEJ  RECYTATORSKI

1. Paweł  Ćwierz  -  Szk. Podst.  -  BYSINA
2. Klaudia  Budzoń  - Szk. Podst. -  BYSINA
3. Amelia  Leńczowska  -  Szk. Podst. - BĘCZARKA
4. Paulina  Twardowicz  - Szk. Podst.  - BĘCZARKA
5. Karolina Góralik  -  Szk. Podst.  - KRZYSZKOWICE
6. Emilia  Mika  - Szk. Podst.  -  KRZYSZKOWICE
7. Faustyna  Madej  -  Szk. Podst. -  BORZĘTA
8. Katarzyna  Leśniak  -  Szk. Podst. - BORZĘTA
9. Aleksandra  Sikora  -  Szk. Podst. - ZAWADA
10. Magdalena Kutrzeba  - Szk. Podst. -  DROGINIA
11. Patryk  Górka  -  Szk. Podst. - OSIECZANY
12. Weronika  Tułacz  - Szk. Podst. - OSIECZANY
13. Karolina  Ulman   -  Szk. Podst.  - TRZEMEŚNIA
14. Kinga  Horecka  -  Szk. Podst. - TRZEMEŚNIA
15. Gabriela  Kurek  -  Szk. Podst. nr 6 – M-ce
16. Jakub  Hajduk  -  Szk. Podst. nr 6 – M-ce
17. Bartłomiej Bierówka  - Szk. Podst. -  GŁOGOCZÓW
18. Konrad  Stachura  - Szk. Podst. -GŁOGOCZÓW
19. Justyna Podmokły  - Szk. Podst. Nr.4 –           MYŚLENICE
20. Izabela  Mistarz  - Szk. Podst. nr 4 - MYŚLENICE
21. Patrycja Smok  - Szk. Podst. - JASIENICA
22. Kacper Światłoń  - Szk. Podst.  - JASIENICA
23. Izabela Brytan  -  Szk. Podst. nr 3 – MYŚLENICE
24. Krzysztof  Cieśla  - Szk. Podst. nr 3 – MYŚLENIC
25. Julia  Mistarz  - Szk. Podst. nr 2 – MYŚLENICE
26. Jan  Kaleta  - Szk. Podst. nr 2 – MYŚLENICE
27. Julia  Ingarden  - Szk. Podst. nr 2 – MYŚLENICE-
28. Gabriela  Baran  - Szk. Podst. nr 2 – MYŚLENICE
29. Maciej Słowik  -  Szk. Podst. nr 2 – M-ce
30. Jakub  Oskwarek – Szk. Podst. nr 2 – M-ce
31. Maria  Oleksy  - Świetlica Środowiskowa - Poręba
32. Julia Dąbrowska – Świetlica Środ. - PORĘBA
33. Barbara  Tokarz  -  Świetlica Ś rod. - PORĘBA


WYWIEDZIONE  ZE  SŁOWA
=======================
1. Sylwia Ślusarczyk -  SP – ZASAŃ
2. Natalia  Wątor   - SP  nr 4 – MYŚLENICE
3. Magdalena  Święch  - SP – POLANKA
4. Mikołaj Mentel  - SP  -  POLANKA
5. Jakub  Starzak  -  SP  -  BĘCZARKA
6. Dominik  Czajka  - SP – BĘCZARKA
7. Zuzanna  Podmokły  - SP- KRZYSZKOWICE
8. Martyna Raczek  -  SP – KRZYSZKOWICE
9. Jan  Kaleta -  SP nr 2 – MYŚLENICE   
10. Barbara  Łabędzka  -  SP – JAWORNIK
11. Dominika  Uchacz  - SP  -  JAWORNIK

58 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI kl. I-III

58  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS RECYTATORSKI

22  marca 2013 r.(piątek) – godz. 10:00
============================
Szkoły podstawowe  - kl. I – III
Kolejność:
TURNIEJ  RECYTATORSKI
1. Kinga  Dąbrowska  - Szkoła Podstawowa – PORĘBA
2. Bartosz  Irzyk  -  Szkoła  Podstawowa – PORĘBA
3. Karolina Święch  -  Szkoła Podstawowa  - POLANKA
4. Zuzanna  Kaczorowska  -  Szkoła Podstawowa – ZAWADA
5. Karolina  Janik  -  Szkoła Podstawowa  -  ZAWADA
6. Julia  Łapa  - Szkoła  Podstawowa  -  BĘCZARKA
7. Piotr  Wójciak  -  Szkoła Podstawowa  - BĘCZARKA
8. Julia  Kania  -  Szk. Podstawowa  -  BORZĘTA
9. Michał Podmokły  - Szk. Podstawowa  -  KRZYSZKOWICE
10. Ewa   Kicek  -  Szk. Podst. -  KRZYSZKOWICE
11. Natalia  Żądło  -  Szk. Podst. nr 5 – MYŚLENICE
12. Dominik  Płatek  - Szk. Podst. nr 5 – MYŚLENICE
13. Agnieszka  Irzyk  - Szk. Podst  nr 6  - Myślenice-Chełm
14. Gabriela  Moskal – Szk. Podst. Nr.6 – MYŚLENICE-Chełm
15. Małgorzata  Piwowarczyk – Szk. Podst. Nr. 4 – MYŚLENICE
16. Nikola  Uziel  -  Szk. Podst. nr 4  - MYŚLENICE
17. Weronika  Dąbrowska  - Szk. Podst.  -  DROGINIA
18. Julia  Gogól  - Szk. Podst.  - ZASAŃ
19. Martyna  Szlachetka  - Szk. Podst.  -  JAWORNIK
20. Agnieszka Szymoniak  -  Szk. Podst.  - TRZEMEŚNIA
21. Anna  Matoga  -  Szk. Podst.  -  JASIENICA
22. Kacper  Poskróbek  - Szk. Podst. -  JASIENICA
23. Wioletta  Chrobak  -   Szk. Podst. -  GŁOGOCZÓW
24. Natalia  Łężniak  -  Szk. Podst.  -  GŁOGOCZÓW
25. Jakub  Wyroba  - Szk. Podst. nr 3  - MYŚLENICE
26. Izabela  Płoszaj  -  Szk. Podst. nr 3 – MYŚLENICE
27. Kinga  Cegielska  -  Szk. Podst.  -  OSIECZANY
28. Julia  Żyła  -  Szk. Podst. - OSIECZANY
29. Maja  Firek  - Szk. Podst. nr 2 – MYŚLENICE
30. Aneta  Domarecka  -  Szk. Podst. nr 2  - MYŚLENICE
31. Julia  Szarek  -  Szk. Podst. nr 2 -  MYŚLENICE
32. Katarzyna  Oleksy   - Świetlica Środowiskowa dla  Dzieci i  Młodzieży  -  PORĘBA
33. Kamila  Panek  -  Teatr im.Kard. Karola Wojtyły  -  MYŚLENICE
34. Jolanta  Kasina  -  Teatr im. Kard.Karola Wojtyły – MYŚ.

WYWIEDZIONE  ZE  SŁOWA
========================================

1. Jagoda  Sobieszkoda  - Szkoła Podstawowa – JAWORNIK
2. Weronika Polewka  -         „               „          - JAWORNIK
3. Nadia  Ceranowicz   -   Szkoła Podstawowa  Nr.2 – Myśl.
4. Kinga  Dąbrowska   -  Szkoła Podstawowa  -  PORĘBA
5. Zuzanna  Żądło   -  Szkoła Podstawowa  -  POLANKA
6. Karolina Ożóg   -   Szkoła Podstawowa  - KRZYSZKOWICE
7. Emilia Kęsek   -          „               „          -  KRZYSZKOWICE
8. Władysław  Piwowarczyk  -  Szk. Podst. Nr.4 –MYŚlENICE
9. Julia  Piech   -  Szk. Podst. nr 4 – MYŚLENICE
10. Jakub  Kania  -  Szk. Podst. nr 3  -  MYŚLENICE
11.Berenika  Kowalska  Szk. Podst. nr 3  - MYŚLENICE
12.Aneta  Muniak  -  Szk. Podst. nr 3 -  MYŚLENICE
13.Julia  Musielak  -  Szk. Podst. nr 3 - MYŚLENICE

58 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 

58 OGÓLNOPOLSKI

KONKURS RECYTATORSKI

(dla szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych)

 

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach zaprasza do

wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach 58 Ogólnopolskiego

Konkursu Recytatorskiego.

 

- Regulamin 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

- Karta Uczestnika Konkursu Recytatorskiego

- Karta Uczestnika Konkursu Poezji Śpiewanej

- Karta Uczestnika Turnieju Teatrów Jednego Aktora

    Wzór kart zgłoszeń wraz z regulaminem do pobrania ze strony: www.sckm.krakow.pl

Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych oraz dorosłych z Myślenic i powiatu myślenickiego.

 

Prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:

 

- Turniej recytatorski,

- Turniej „Wywiedzione ze słowa”,

- Turniej teatrów jednego aktora,

- Turniej poezji śpiewanej

 

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem etapu powiatowego

który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r.(czwartek) – godz. 10.00

Kwalifikuje on laureatów do etapu rejonowego, organizowanego przez

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (12, 15 kwietnia br.)

Etap wojewódzki organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę

Teatralną w Krakowie. Ostatnim etapem są przeglądy finałowe.

 

Konkurs pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału

w imprezie.

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych różnych kategorii prosimy przesłać

do 25 marca br. z załączoną kartą zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub osobiście.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Krystyna Foltyńska.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...