Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Wyniki XVIII Rejonowego Przeglądu Pieśni Religijnej Myślenice 2015 r.

GRAND PRIX
Zespół wok.-instr. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w  Sieprawiu GOKiS w Sieprawiu

Kategoria I  – grupy oazowe i schole działające przy parafiach

A – Oaza Dzieci Bożych ( dzieci do lat 14)

I nagroda
Schola Śnieżnej Pani
Parafia p.w.  Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni

II nagroda
Różyczki Pani Myślenickiej
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

III nagroda
Schola „Gloria”
Parafia św. Brata Alberta w Myślenicach

Czytaj więcej...

XVIII Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej MYŚLENICE 2015

Kolejność prezentacji konkursowej:

1. Różyczki Pani Myślenickiej
Patronat: Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
Opiekun: s. Agnieszka Bielińska
Kategoria: Dzieci Boże (A)

2. Schola Śnieżnej Pani
Patronat: Parafia p.w.  Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni
Opiekun: Teresa Hans
Kategoria: Dzieci Boże (A)

Czytaj więcej...

Wyniki przeglądu orkiestr dętych

I  NAGRODA - nie przyznano

ex aequo

II NAGRODA - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie                
PATRONAT: Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie
DYRYGENT: Józef Maniecki

II NAGRODA- Orkiestra Dęta OSP  im. Błogosławionej Anieli Salawy - Zawada
PATRONAT:  Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
DYRYGENT: Tomasz Stępień

Czytaj więcej...

XXV Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej- "Kolędy i Pastorałki" - Myślenice 2016

Jury przyzna niezależnie od nagród zespołowych, nagrody indywidualne
(pieniężne i rzeczowe ) dla wyróżniających się dyrygentów.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ufundował dwie specjalne nagrody:
- za najlepsze wykonanie kolędy pt. „Mizerna cicha” muz. Jan Karol Gall
w dowolnym opracowaniu, odpowiednim dla każdej kategorii,
- za najlepsze wykonanie kolędy pt.”Jak to dobrze Boże Dziecię”- komp.
Teresa Frączkiewicz- Kirkov. Kolęda otrzymała nagrodę w
II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na kolędę lub pastorałkę.
Nuty i materiały informacyjne zamieszczone zostały na stronie
internetowej MOKiS/ www.mokis.myslenice.pl /
O ostatecznej ilości nagród pieniężnych w konkursie decyduje Jury.
Wszystkie uczestniczące w festiwalu chóry i zespoły otrzymają
okolicznościowe dyplomy i statuetki.
Informacje organizacyjne:
Warunkiem udziału w Festiwalu jest pisemne zgłoszenie swego
uczestnictwa, a w przypadku chórów zgłaszających się po raz pierwszy,
przesłanie materiału dźwiękowego z nagraniami chóru.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Myślenicki Ośrodek Kultury
i Sportu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32- 400 Myślenice
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 16 grudnia
2015 r . - decyduje data stempla pocztowego .

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...