Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:


Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

numer oferty: 1

firma (nazwa): Konsorcjum:

1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner

za cenę brutto: 1.487.777,93 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:


  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

  Adres Wykonawcy

  1

  1. Konsorcjum:

  1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

  2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner


  ul. Kazimierza Wielkiego 222a,

  32-400 Myślenice,

  ul. Szkolna 17,

  41-711 Ruda Śląska.  PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  Nr oferty

  Liczba punktów w kryterium

  Cena brutto oferty(zł)

  Cena

  -

  -

  Razem

  1

  1.487.777,93

  100,00

  -

  -

  100,00


  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...