Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Myślenice, dnia 16.12.2013r.

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”.

Nr ref.: AT-271-3/13

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius”

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

 

 

  1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA :

 

numer oferty: 2

  1. firma (nazwa): SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula

os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice,

za cenę brutto: 15,89.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.

 

  1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

SPORT ACADEMY Maciej Tylus

Grzebień 51,

97-500 Radomsko

2

SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula

os. Zielona 33,

32-440 Sułkowice

3

MULTI GRUPA Tomasz Jarocki

ul. Chłopska 18,

55-080 Smolec

4

konsorcjum: MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. i Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION

MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O.

ul. Deszczowa 21, 51-023 Wrocław; Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION ul. Macedońska 7 lok 9, 51-113 Wrocław,

 

  1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena brutto oferty(zł)

Cena

-

-

Razem

1

-

-

-

-

-

2

15,89 zł

100

-

-

100

3

16,45 zł

98

 

 

98

4

17,65 zł

90

 

 

90

 

Z poważaniem

Małgorzata Anita Werner, dyrektor MOKiS

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...