Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Sezon Twórczy 2020/2021 - Opis oferty

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłosił zapisy na zajęcia artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. Oferta ponad 20 różnych zajęć, to bogata paleta aktywności dedykowana zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Poniżej szczegółowe informacje na temat oferowanych zajęć. Zachęcamy do zapisów. Zapisy w tym roku po raz pierwszy odbywają się wyłącznie w formie online przez FORMULARZ ZAPISÓW (kliknij)

Akademia Wyobraźni

Prowadzenie: Justyna Gawęda

Rozpoczęcie: 15.09.2020 r.
KOSZT: 60 zł – karnet na 4 zajęcia, 20 zł – pojedyncze wejście
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Akademia wyobraźni to ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Prowadzone są w formie zabawy i obejmują działania z różnych obszarów kultury zawierając w sobie elementy: muzyki, teatru oraz plastyki. Poprzez różnorodne gry i zabawy oraz szeroką gamę pomocy dydaktycznych warsztaty stymulują wszechstronny rozwój dzieci. Pobudzają ekspresję i dziecięcą fantazję, ćwiczą sprawność ruchową poprzez ćwiczenia taneczno - ruchowe przy muzyce, sprawność manualną w zadaniach plastycznych oraz kształtują umiejętność wspólnej zabawy z rówieśnikami poprzez gry i tańce integracyjne. Każde zajęcia poświęcone są odrębnemu tematowi, który przewija się przez cały czas trwania spotkania. Warsztaty dostosowane są do wieku         i umiejętności dzieci, prowadzone są w 2 grupach wiekowych.

 

Rękodzieło dla dzieci

Prowadzenie: Barbara Kmiecik

Rozpoczęcie: 15.09.2020 r.,
- wtorek w godzinach: 16.00 do 17.30 gr. 1, 18.00 do 19.30 gr. 2
- sobotę w godzinach:  10.00 do 11.30 gr. 1, 13.30 do 15.00 gr. 2


KOSZT: 80 zł – karnet na 4 zajęcia, 25 zł – pojedyncze zajęcia 
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Zajęcia plastyczne, które skierowane są do dzieci już od 5 roku życia, mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród dzieci. Takie zajęcia stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, ale również relaksują oraz dają radość z tworzenia. Dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje uczucia, myśli oraz pokazują nam – dorosłym – niezwykły świat dziecięcych marzeń. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy tzw. sztuki dziecka, doskonalą sprawność manualną, w ten sposób dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych.


 

Zajęcia umuzykalniające
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Prowadzenie: Zbigniew Morawski 

Rozpoczęcie: 14.09.2020 r.,
- czwartek od 16.00 do 17.00


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

To najnowsza propozycja w ofercie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu. Edukacja muzyczna rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, lecz także wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie więzadeł głosowych. Zajęcia przy muzyce i śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Proponowane przez nasze zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Prowadzone będą w 15 osobowej grupie. Podczas zajęć wykorzystywane będą różnego rodzaju instrumenty muzyczne oraz akcesoria edukacyjne.

 

 

 

Zajęcia muzyczne
keyboard, klarnet i saksofon
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Prowadzenie: Zbigniew Morawski 

Rozpoczęcie: 16.09.2020 r., 
- środa: od 15.00 do 18.00
(po uzgodnieniu godziny z instruktorem)
- piątek: od 15.00 do 18.00
(po uzgodnieniu godziny z instruktorem)


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

W ofercie znajduje się nauka gry na instrumentach muzycznych: keyboard, klarnet i saksofon. Zajęcia prowadzone są indywidualnie po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W Programie zajęć znajdują się podstawie zagadnienia z zakresu czytania nut, artykulacji czy interpretacji. Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Dzięki udziałowi w proponowanych zajęciach najmłodsi uczniowie mają okazję samodzielnie – przy wsparciu instruktora nabierać pierwszych umiejętności muzycznych, które następnie mogą rozwijać w dalszym kształceniu muzycznym.

 

 

Zajęcia muzyczne dla osób z niepełnosprawnościami|
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Prowadzenie: Zbigniew Morawski 

Rozpoczęcie: 17.09.2020 r.,
- czwartek od 17.30 – 18.15


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwile naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania. Prowadzone przez nas zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych osób z niepełnosprawnościami w różnych grupach wiekowych. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych metod zabawy muzyką każdy z uczestników czuje się komfortowa, a jednocześnie zdobywa podstawowe umiejętności muzyczne – w tym interpretacyjne.

 

Zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Prowadzenie: Joanna Jaromin i Barbara Kmiecik

Rozpoczęcie: 14.09.2020 r. (zajęcia dla dzieci)  28.09.2020 (zajęcia dla młodzieży i dorosłych)
- poniedziałek: 10.15 do 12.15 oraz 16.30 do 18.30 – młodzież i dorośli,
- czwartek: 18.30 do 20.00 – młodzież i dorośli
- czwartek: 16.00 do 18.00 – zajęcia dla dzieci


KOSZT: 80 zł – karnet na 4 zajęcia, 25 zł – pojedyncze
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Warsztaty pod okiem wykwalifikowanych instruktorów to niezwykła okazja do samodzielnego przygotowania własnych ceramicznych przedmiotów. Szeroki wachlarz możliwości sprawia, że uczestnicy zajęć pracują w różnych technikach. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach w poniedziałki, wtorki i czwartki. Część spotkań ma charakter grupowy, pozostałe (zwłaszcza koło garncarskie) mają charakter spotkań indywidualnych. Praca w glinie pobudza wyobraźnię, rozwija uzdolnienia plastyczne, prowadzi do rozbudzenia konkretnych, pozytywnych zainteresowań. Ponadto inspiruje do twórczych rozwiązań, ze względu na możliwość łączenia jej z różnorodnymi materiałami, takimi jak: styropian, wiklina, drewno, szkło, sznurek itp.

 

Zajęcia z witrażu artystycznego  

Prowadzenie: Joanna Jaromin

Rozpoczęcie: 30.09.2020 r., 
- środa: 15.00 do 17.30, gr. 1 i 17.30 - 19.00, gr. 2


KOSZT: 120 zł – karnet na 4 zajęcia, 35 zł – pojedyncze wejście
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Witraż to kompozycja wykonana z kawałków  kolorowego szkła połączonych profilami ołowianymi, taśmą miedzianą i  cyną. Metalowe ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub  malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne  elementy. Witraż może być biżuterią dla twojego domu i zmienić nawet  pospolite wnętrze. Warsztaty witrażu adresowane są do osób początkujących. Ich celem jest wprowadzenie w  technikę witrażu. Na zajęciach uczestnicy nauczą się ciąć szkło, poznają niezbędne do tego narzędzia, nauczą się bezpiecznie je użytkować i samodzielnie wykonają witrażowy obraz             o średnim stopniu komplikacji.

 

Zajęcia z tkactwa artystycznego

Prowadzenie: Katarzyna Kurdziel 

Rozpoczęcie: 05.10.2020 r.,
- poniedziałek  w godzinach od 16.30 do 18.30


KOSZT: 100 zł – karnet na 4 zajęcia. Brak możliwości udziału w zajęciach pojedynczych.
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Zapraszamy na zajęcia z tkactwa artystycznego skierowane dla dzieci (6+) i dorosłych. Warsztaty otwarte są dla wszystkich uczestników, zarówno początkujących jak i praktykujących już pasjonatów tkactwa. Program cotygodniowych zajęć pozwoli na zapoznanie się z jedną z najstarszych technik rękodzielniczych przede wszystkim od strony praktycznej. Uczestnicy poznają podstawowe i dekoracyjne sploty tkackie, narzędzia tkackie, zasady kompozycji i tworzenia projektów tkackich, co da im możliwość realizacji własnych, wyjątkowych koncepcji pod kierunkiem instruktora. Warsztaty są okazją do rozwoju zmysłu artystycznego i rzemieślniczego, a także – ze względu na swój rękodzielniczy charakter – do rozwoju umiejętności manualnych, szczególnie ważnych u dzieci. Szczegółowe informacje można uzyskać u instruktora pod numerem telefonu: 604085459. Serdecznie zapraszamy.

 

Zajęcia teatru międzypokoleniowego i Salonu Poezji 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE 

Prowadzenie: Dorota Ruśkowska 

Rozpoczęcie: 16.09.2020 r., 
- środa w godzinach od 15.00 do 18.00


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Teatr międzypokoleniowy z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Klubu Seniora w Myślenicach oraz młodzieży licealnej. W ramach zajęć teatralnych realizowanych przez Dorotę Ruśkowską uczestnicy zajęć przygotowują małe i duże formy teatralne, które następnie prezentowane są szerokiej widowni. Głównym przedmiotem działalności teatru senioralnego są Myślenickie Salony Poezji.

 

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
ZAJĘCIA BEZPŁATNE 


Prowadzenie: Agnieszka „Tola” Słomka  
Rozpoczęcie: 14.09.2020 r.,
- poniedziałek dla dzieci od 7 do 12 roku życia od 16.15 do 17.15  i dla starszych (od 13 roku życia) od 17.15 do 18.15 oraz dodatkowo od 18.30 do 19.30 dla dzieci od 7 do 12 roku życia. 


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną. Młodzi aktorzy uczestniczą w szeregu wydarzeń artystycznych. Sami inicjują ponadto własne akcje i działania artystyczne.

Zajęcia szachowe  

Prowadzenie: Myślenicka Akademia Talentów   

Rozpoczęcie: 11.09.2020 r., 
- piątek od 14.00 do 20.00
(po ustaleniu godzin z instruktorem)
Płatności: www.
http://matmyslenice.pl/


Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Głównym założeniem działalności Sekcji Szachowej jest promowanie królewskiej gry, poprzez popularyzowanie jej wśród dzieci        i dorosłych. W tym celu prowadzona jest zarówno nauka gry od podstaw, jak też szkolenia oraz turnieje dla początkujących i zaawansowanych. W ramach Sekcji Szachowej działa również Klub Szachowy MAT Myślenice, którego zawodnicy biorą udział w rozgrywkach szachowych drużynowych i indywidualnych. Zawodnicy MAT-a odnoszą liczne sukcesy zarówno na arenach lokalnych jak i ogólnopolskiej. Drużyna MAT-a gra w obecnym sezonie w II Lidze Juniorów, a w jej składzie znajdują się m.in. wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski.

 

Zajęcia przygoda z geologią  

Prowadzenie: Anna Krawczyk    

Rozpoczęcie:15.09.2020 r., 
- wtorek od  godz.16.00 do 17.00

KOSZT: 100 zł – karnet na 4 zajęcia. Brak możliwości udziału w zajęciach pojedynczych
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Czasami zaczyna się od kamyczka znalezionego na plaży. Intrygujący kształt i kolor są inspiracją do szukania odpowiedzi: skąd się tutaj wziął? Innych zaczarowały wielkie, prehistoryczne gady – dinozaury, które uwielbiamy oglądać z dreszczykiem emocji. Tak, geologia jest fascynująca i na dodatek, otacza nas ze wszystkich stron. A najbardziej ciekawe są dzieci. Potrafimy sprostać temu wyzwaniu. A może tak wybuch wulkanu albo poszukiwanie minerałów. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne z zakresu geologii dla dzieci w wieku 10 – 13 lat.

 

 

Zajęcia kreatywne "No waste"

Prowadzenie: Olga Suder

Rozpoczęcie: 2.10.2020 (piątek)
dla dzieci od 8 roku życia w godz. 15.00 – 16.00
młodzież i dorośli w godz. 16.15- 17.15


KOSZT: 80 zł – karnet na 4 zajęcia, 25 zł – pojedyncze zajęcia 
Zapisy wyłącznie w formie online przez formularz (kliknij) 
Zapisy na Zajęcia MOKiS

Warsztaty "No waste" to niezwykła propozycja dla wszystkich, którym ochrona środowiska nie jest obca! Każdemu przedmiotowi możesz nadać drugie życie. Nie masz pomysłu? Nie wiesz jak? Z pewnością wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Proponowane przez nas zajęcia to sięganie do interdyscyplinarnych rozwiązań, które przynoszą wiele ciekawych i zaskakujących rezultatów.

 

Zajęcia z tańca współczesnego (z elementami aktorstwa)


Prowadzenie: Agnieszka Skorut
Sobota godz. 13:00- 14:00
Zajęcia dla młodzieży od 12 roku życia

Technika tańca współczesnego ta charakteryzuje się przede wszystkim świadomością ciała, plastyką ruchu,
Taniec współczesny jest mieszanką wielu stylów, począwszy od baletu, od którego w dużej mierze się wywodzi, tańca nowoczesnego, jazzu po niektóre z tańców towarzyskich. Zajęcia są dodatkowo wzbogacone o elementy aktorskie.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Skorut, absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Zapisy pod nr. tel. +48 534 640 901

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...